or enter first few letters:
Search
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:
Update

Showing results 1 to 20 of 31

Issue DateTitleAuthor(s)TypeView
2016-1211.4% Efficiency non-fullerene polymer solar cells with trialkylsilyl substituted 2D-conjugated polymer as donorBin, Haijun; Gao, Liang; Zhang, Zhi-Guo; Yang, Yankang; Zhang, Yindong; Zhang, Chunfeng; Chen, Shanshan; Xue, Lingwei; Yang, Changduk; Xiao, Min; Li, YongfangARTICLE1161
2017-049.73% Efficiency Nonfullerene All Organic Small Molecule Solar Cells with Absorption-Complementary Donor and AcceptorBin, Haijun; Yang, Yankang; Zhang, Zhi-Guo; Ye, Long; Ghasem, Masoud; Chen, Shanshan; Zhang, Yindong; Zhang, Chunfeng; Sun, Chenkai; Xue, Lingwei; Yang, Changduk; Ade, Harald; Li, YongfangARTICLE547
2020-03A "sigma-Hole''-Containing Volatile Solid Additive Enabling 16.5% Efficiency Organic Solar CellsFu, Jiehao; Chen, Shanshan; Yang, Ke; Jung, Sungwoo; Lv, Jie; Lan, Linkai; Chen, Haiyan; Hu, Dingqin; Yang, Qianguang; Duan, Tainan; Kan, Zhipeng; Yang, Changduk; Sun, Kuan; Lu, Shirong; Xiao, Zeyun; Li, YongfangARTICLE188
2020-11A low boiling-point and low-cost fluorinated additive improves the efficiency and stability of organic solar cellsLi, Shaman; Ma, Qing; Chen, Shanshan; Meng, Lei; Zhang, Jinyuan; Zhang, Zhanjun; Yang, Changduk; Li, YongfangARTICLE84
2019-09A Simple Approach to Prepare Chlorinated Polymer Donors with Low-Lying HOMO Level for High Performance Polymer Solar CellsQiu, Beibei; Chen, Shanshan; Li, Hongneng; Luo, Zhenghui; Yao, Jia; Sun, Chenkai; Li, Xiaojun; Xue, Lingwei; Zhang, Zhi-Guo; Yang, Changduk; Li, YongfangARTICLE313
2017-01A Synergetic Effect of Molecular Weight and Fluorine in All-Polymer Solar Cells with Enhanced PerformanceChen, Shanshan; An, Yujin; Dutta, Gitish K.; Kim, Yiho; Zhang, Zhi-Guo; Li, Yongfang; Yang, ChangdukARTICLE677
2019-12Achieving Fast Charge Separation and Low Nonradiative Recombination Loss by Rational Fluorination for High-Efficiency Polymer Solar CellsSun, Chenkai; Pan, Fei; Chen, Shanshan; Wang, Rui; Sun, Rui; Shang, Ziya; Qiu, Beibei; Min, Jie; Lv, Menglan; Meng, Lei; Zhang, Chunfeng; Xiao, Min; Yang, Changduk; Li, YongfangARTICLE269
2016-01An Indacenodithiophene-Quinoxaline Polymer Prepared by Direct Arylation Polymerization for Organic PhotovoltaicsChen, Shanshan; Lee, Kyu Cheol; Zhang, Zhi-Guo; Kim, Dong Suk; Li, Yongfang; Yang, ChangdukARTICLE836
2018-10An Ultrahigh Mobility in Isomorphic Fluorobenzo[c]-[1,2,5]thiadiazole-Based PolymersLee, Junghoon; Kang, So-Huei; Lee, Sang Myeon; Lee, Kyu Cheol; Yang, Heesoo; Cho, Yongjoon; Han, Daehee; Li, Yongfang; Lee, Byoung Hoon; Yang, ChangdukARTICLE342
2020-06Cathode engineering with perylene-diimide interlayer enabling over 17% efficiency single-junction organic solar cellsYao, Jia; Qiu, Beibei; Zhang, Zhi-Guo; Xue, Lingwei; Wang, Rui; Zhang, Chunfeng; Chen, Shanshan; Zhou, Qiuju; Sun, Chenkai; Yang, Changduk; Xiao, Min; Meng, Lei; Li, YongfangARTICLE210
2017-10Constructing a Strongly Absorbing Low-Bandgap Polymer Acceptor for High-Performance All-Polymer Solar CellsZhang, Zhi-Guo; Yang, Yankang; Yao, Jia; Xue, Lingwei; Chen, Shanshan; Li, Xiaojun; Morrison, William; Yang, Changduk; Li, YongfangARTICLE523
2020-04D-A Copolymer Donor Based on Bithienyl Benzodithiophene D-Unit and Monoalkoxy Bifluoroquinoxaline A-Unit for High-Performance Polymer Solar CellsSun, Chenkai; Pan, Fei; Qiu, Beibei; Qin, Shucheng; Chen, Shanshan; Shang, Ziya; Meng, Lei; Yang, Changduk; Li, YongfangARTICLE197
2018-09Effects of Alkoxy and Fluorine Atom Substitution of Donor Molecules on the Morphology and Photovoltaic Performance of All Small Molecule Organic Solar CellsQiu, Beibei; Chen, Shanshan; Xue, Lingwei; Sun, Chenkai; Li, Xiaojun; Zhang, Zhi-Guo; Yang, Changduk; Li, YongfangARTICLE455
2019-12Enhanced performance of ternary organic solar cells with a wide bandgap acceptor as the third componentHuang, He; Li, Xiaojun; Chen, Shanshan; Qiu, Beibei; Du, Jiaqi; Meng, Lei; Zhang, Zhanjun; Yang, Changduk; Li, YongfangARTICLE204
2018-03Feasible D1-A-D2-A Random Copolymers for Simultaneous High-Performance Fullerene and Nonfullerene Solar CellsJeong, Mingyu; Chen, Shanshan; Lee, Sang Myeon; Wang, Zhiwei; Yang, Yankang; Zhang, Zhi-Guo; Zhang, Chunfeng; Xiao, Min; Li, Yongfang; Yang, ChangdukARTICLE602
2020-01High Efficiency Polymer Solar Cells with Efficient Hole Transfer at Zero Highest Occupied Molecular Orbital Offset between Methylated Polymer Donor and Brominated AcceptorSun, Chenkai; Qin, Shucheng; Wang, Rui; Chen, Shanshan; Pan, Fei; Qiu, Beibei; Shang, Ziya; Meng, Lei; Zhang, Chunfeng; Xiao, Min; Yang, Changduk; Li, YongfangARTICLE230
2021-03High electron mobility fluorinated indacenodithiophene small molecule acceptors for organic solar cellsPan, Fei; Li, Xiaojun; Bai, Song; Liu, Tianhao; Wei, Xian; Li, Yingfen; Chen, Shanshan; Yang, Changduk; Chen, Xiwen; Lv, Menglan; Li, YongfangARTICLE31
2018-05High-efficiency organic solar cells based on a small-molecule donor and a low-bandgap polymer acceptor with strong absorption<Yang, Yankang; Qiu, Beibei; Chen, Shanshan; Zhou, Qiuju; Peng, Ying; Zhang, Zhi-Guo; Yao, Jia; Luo, Zhenghui; Chen, Xiaofeng; Xue, Lingwei; Feng, Liuliu; Yang, Changduk; Li, YongfangARTICLE387
2018-07-01High-Performance Fullerene and Non-Fullerene Solar Cells through Simple D1-A-D2-A Random CopolymersJeong, Mingyu; Chen, Shanshan; Lee, Sang Myeon; Wang, Zhiwei; Yang, Yangkang; Zhang, Zhi-Guo; Zhang, Chunfeng; Xiao, Min; Li, Yongfang; Yang, ChangdukCONFERENCE76
2018-10Highly Flexible and Efficient All-Polymer Solar Cells with High-Viscosity Processing Polymer Additive toward Potential of Stretchable DevicesChen, Shanshan; Jung, Sungwoo; Cho, Hye Jin; Kim, Na-Hyang; Jung, Seungon; Xu, Jianqiu; Oh, Jiyeon; Cho, Yongjoon; Kim, Hyeongwon; Lee, Byongkyu; An, Yujin; Zhang, Chunfeng; Xiao, Min; Ki, Hyungson; Zhang, Zhi-Guo; Kim, Ju-Young; Li, Yongfang; Park, Hyesung; Yang, ChangdukARTICLE828
Showing results 1 to 20 of 31

MENU