or enter first few letters:
Search
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:
Update

Showing results 1 to 18 of 18

Issue DateTitleAuthor(s)TypeView
2022-10Bottom-Up Growth of Graphene Nanospears and NanoribbonsSun, Haibin; Liu, Fengning; Zhang, Leining; Ko, Kyungmin; McLean, Ben; An, Hao; Kim, Sungkyun; Huang, Ming; Willinger, Marc-Georg; Ruoff, Rodney S.; Suh, Joonki; Wang, Zhu-Jun; Ding, FengARTICLE565
2018-11Colossal grain growth yields single-crystal metal foils by contact-free annealingJin, Sunghwan; Huang, Ming; Kwon, Youngwoo; Zhang, Leining; Li, Bao-Wen; Oh, Sangjun; Dong, Jichen; Luo, Da; Biswal, Mandakini; Cunning, Benjamin V; Bakharev, Pavel V; Moon, Inyoung; Yoo, Won Jong; Camacho-Mojica, Dulce C; Kim, Yong-Jin; Lee, Sun Hwa; Wang, Bin; Seong, Won Kyung; Saxena, Manav; Ding, Feng; Shin, Hyung-Joon; Ruoff, Rodney S.ARTICLE1329
2021-07Epitaxial Growth of 2D Materials on High-Index Substrate SurfacesZhang, Leining; Peng, Peng; Ding, FengARTICLE493
2019-06Epitaxial growth of a 100-square-centimetre single-crystal hexagonal boron nitride monolayer on copperWang, Li; Xu, Xiaozhi; Zhang, Leining; Qiao, Ruixi; Wu, Muhong; Wang, Zhichang; Zhang, Shuai; Liang, Jing; Zhang, Zhihong; Zhang, Zhibin; Chen, Wang; Xie, Xuedong; Zong, Junyu; Shan, Yuwei; Guo, Yi; Willinger, Marc; Wu, Hui; Li, Qunyang; Wang, Wenlong; Gao, Peng; Wu, Shiwei; Zhang, Yi; Jiang, Ying; Yu, Dapeng; Wang, Enge; Bai, Xuedong; Wang, Zhu-Jun; Ding, Feng; Liu, KaihuiARTICLE735
2022-06Epitaxial single-crystal hexagonal boron nitride multilayers on Ni (111)Ma, Kyung Yeol; Zhang, Leining; Jin, Sunghwan; Wang, Yan; Yoon, Seong In; Hwang, Hyuntae; Oh, Juseung; Jeong, Da Sol; Wang, Meihui; Chatterjee, Shahana; Kim, Gwangwoo; Jang, A-Rang; Yang, Jieun; Ryu, Sunmin; Jeong, Hu Young; Ruoff, Rodney S.; Chhowalla, Manish; Ding, Feng; Shin, Hyeon SukARTICLE696
2022-10Graphene Growth across the Twin Boundaries of Copper SubstrateHuang, Deping; Duan, Yinwu; Zhang, Leining; li, Xin; Zhang, Yongna; Ding, Feng; Guo, Jing; Huang, Xiaoxu; Li, Zhancheng; Shi, HaofeiARTICLE252
2018-04How graphene crosses a grain boundary on the catalyst surface during chemical vapour deposition growthDong, Jichen; Zhang, Leining; Zhang, Kaili; Ding, FengARTICLE770
2023-06Importance of kink energy in calculating the formation energy of a graphene edgeLee, Wookhee; Hedman, Daniel; Dong, Jichen; Zhang, Leining; Lee, Zonghoon; Kim, Sung Youb; Ding, FengARTICLE128
2019-03Kinetics of Graphene and 2D Materials GrowthDong, Jichen; Zhang, Leining; Ding, FengARTICLE754
2021-12Mechanism of Corrugated Graphene Moiré Superstructures on Transition-Metal SurfacesZhang, Leining; Ding, FengARTICLE377
2022-04Single-crystal two-dimensional material epitaxy on tailored non-single-crystal substratesLi, Xin; Wu, Guilin; Zhang, Leining; Huang, Deping; Li, Yunqing; Zhang, Ruiqi; Li, Meng; Zhu, Lin; Guo, Jing; Huang, Tianlin; Shen, Jun; Wei, Xingzhan; Yu, Ka Man; Dong, Jichen; Altman, Michael S.; Ruoff, Rodney S.; Duan, Yinwu; Yu, Jie; Wang, Zhujun; Huang, Xiaoxu; Ding, Feng; Shi, Haofei; Tang, WenxinARTICLE755
2021-12Stabilities of Isomers of Phosphorus on Transition Metal SubstratesYin, Yuling; Gladkikh, Vladislav; Li, Pai; Zhang, Leining; Yuan, Qinghong; Ding, FengARTICLE314
2021-06Strategies, Status, and Challenges in Wafer Scale Single Crystalline Two-Dimensional Materials SynthesisZhang, Leining; Dong, Jichen; Ding, FengARTICLE418
2020-06The alignment-dependent properties and applications of graphene moire superstructures on the Ru(0001) surfaceZhang, Leining; Dong, Jichen; Guan, Zhaoyong; Zhang, Xiuyun; Ding, FengARTICLE354
2020-11The epitaxy of 2D materials growthDong, Jichen; Zhang, Leining; Dai, Xinyue; Ding, FengARTICLE628
2021-07The stable interfaces between various edges of hBN and step edges of Cu surface in hBN epitaxial growth: a comprehensive theoretical explorationZhang, Leining; Ding, FengARTICLE487
2021-08Theoretical Study of Chemical Vapor Deposition Synthesis of Graphene and Beyond: Challenges and PerspectivesDong, Jichen; Zhang, Leining; Wu, Bin; Ding, Feng; Liu, YunqiARTICLE386
2021-02TWO-DIMENSIONAL MATERIAL-SUBSTRATE INTERACTIONS FOR EPITAXIAL GROWTHDing, Feng; Zhang, LeiningDoctoral thesis770
Showing results 1 to 18 of 18

MENU